Договір публичної оферти

1. Загальні положення

1.1. Дана оферта, є офіційною пропозицією веб-сайту happyroni.com, ФОП “Шукліна Ганна Валеріївна”, далі за текстом – «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту – «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію ) на офіційному інтернет-сайті Продавця «https://happyroni.com», (далі – «Інтернет-сайт»).
1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

2.Терміни і визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:
* «Товар» – продукти харчування;
* «Інтернет-магазин» – відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.
* «Продавець» – компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.
* «Покупець» – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, які відвідали Веб-сайт https://happyroni.com/ і мають намір придбати той чи інший Товар.
* «Замовлення» – належним чином оформлена і розміщена на Веб-сайті https://happyroni.com/ заявка Покупця на купівлю Товарів.

3.Предмет Договору

3.1. Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором продати Товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Веб-сайту https://happyroni.com/, а Покупець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, купити товар і сплатити за нього гроші.
Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:
– добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;
– самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
– оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
– обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

4. Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на сайті Інтернет-магазину і який є в наявності.
4.2. При відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов’язаний повідомити Покупця (по телефону).
4.3. При відсутності товару Покупець має право замінити його аналогічним товаром, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

5. Порядок оплати замовлення

5.1 Оплата при отриманні. Оплата готівкою при отриманні товару у відділенні Нової Пошти.
5.2 Оплата замовлення онлайн банківською картою MasterCard / Visa за допомогою системи LiqPay.

Відправка товару здійснюється тільки після підтвердження платежу!

6. Умови доставки замовлення

6.1 Доставка по Україні.
Доставку замовлень здійснюють кур’єрські служби – Нова Пошта, УкрПошта.
Замовлення ми передаємо в службу доставки в той же день, якщо воно було оплачене до 14:00; на наступний день, якщо воно було оплачене після 14:00.
Відправка Новою Поштою і УкрПоштою здійснюється з понеділка по п’ятницю.
Термін доставки замовлень Новою Поштою і Укрпоштою становить від 1 до 5 днів.
Важливо!
Згідно з умовами безкоштовного зберігання, посилка може зберігатися на складі служби доставки 5 робочих днів. За кожен додатковий день може стягуватися плата за зберігання.
6.2 Кур’єрська доставка по Україні до дверей
Доставку замовлень здійснює кур’єрська служба Нова Пошта.
Термін доставки Новою Поштою за адресою становить 3-5 робочих днів.
Вартість кур’єрської доставки відповідно до тарифів Нової Пошти.
https://novaposhta.ua/ru/privatnim_klientam/ceny_i_tarify
Замовлення ми передамо в кур’єрську службу:
в той же день, якщо воно було оплачено до 14.00;
на наступний день, якщо воно було оплачено після 14:00.
Доставка здійснюється з 12:00 до 21:00 (крім суботи та неділі).
Після прибуття замовлення у відділення Нової Пошти або УкрПошти Вам прийде SMS-повідомлення.

7.Права і обов’язки сторін:

7.1. Продавець має право:

– в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

7.2. Покупець зобов’язаний:

– своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.

7.3. Покупець має право:

– оформити замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://happyroni.com/
– вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

8. Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

– за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;
– за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
– за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;
8.3. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об’єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.
8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

9. Інші умови

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://happyroni.com/
9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.
9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».
9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти).
9.5. Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».
9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.
9.7. Інформація, яку надає Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і ін.

10 .Термін дії договору

10.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України “Про електронну комерцію”.
10.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів.
10.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.